Murrelektronik ağ teknolojisi | Murrelektronik

Murrelektronik ağ teknolojisi

Verilerinizi Doğru Yöne Yönlendirin

Tanıtım bilgilerini indirin

Endüstriyel iletişim ağları, dijitalleşmenin bel kemiğidir

Hızla artan makine ve sistem iletişiminde, ağlar veri akışları için hayati bir önem taşır. Başarılı dijitalleşmeyi garantilemek için güçlü ve güvenilir bir ağ teknolojisine sahip olmanız gerekir. İletişim ağının esnek uygulamalardaki artışla başa çıkacak kadar güçlü olması gerekliliğinin yanı sıra, klasik ve/veya dijital cihazların hangi tür kullanımlarının güvenilir bir ağ bağlantısı için ön şart olduğunu öğrenmeniz gerekir. Son olarak ta uygulamanın veri iletişimi alanında gelecekteki gelişmelere hazır olup olmadığını bilmelisiniz.

Endüstriyel iletişim ağlarının tasarımı otomasyon teknolojisi üzerine derinlemesine bilgi gerektirirken, ağ verilerinin güvenliği, açıklığı ve esnekliği gibi ana gereksinimler de dikkate alınmalıdır.

Murrelektronik, önemli olanın; basit ethetnet switchten, son POE teknolojisine ve bunları bağlayacak kablolara, sadece temel bileşenler sağlamak olmadığını, aynı zamanda ortaklarımızın, kablolama sorunlarını azaltırken, veri akışını optimize etmelerine yardımcı olmak için destek ve ipuçları sağlamak ta olduğunu bilmektedir.

Bilgi paylaşmak, artıları ve eksileri ile birlikte seçenekler sunmak, bileşenler için "kullanım amaçlarını" açıklamak endüstriyel ağları bir bütün olarak görmenizi sağlarken seçtiğiniz çözümün sağladığı faydaları da görünür kılar.

Sistem Ağı ve Gerekli Ağlar

Günümüzün üretim tesisleri, esnek ve kolay değiştirilebilir olmalıdır. Sonuç olarak, ağ yapısının tasarımı, makinelerin ve sistemlerin verilerle ilgili işlevsel güvenilirliğini sağlamanın ve bunların mevcut gereksinimlerle uyumlu olduğundan emin olmanın anahtarıdır. Sürekli bölümleme ve üst düzey ağlara sınırsız erişim yoluyla yedekli bağlantı konseptini kontrol etmek de benzeri bir önem taşır.

Açık ve esnek olmanın yanı sıra, Endüstriyel ağlar uygulamaya uyacak şekilde tasarlanmalıdır. Dijital sürdürülebilirlik ve gelişmiş diagnostik gibi son kullanıcılar tarafından seçilen bireysel faktörler, doğru ağ yapısını belirler.

Ethernet switchler, ağınızın kaptanıdır

Akıllı altyapı bileşenleri, kısaca ethernet switchler,  gelen verileri okur ve bunları uygun cihaza iletir. Ağ performansı, ethernet switch performansına bağlıdır. Yönetilmeyen veya yönetilen ethernet switchler arasındaki seçim, ihtiyaca ve cihaz işlevine bağlıdır.

Yönetilmeyen ethernet switch, port ve cihaz yapılandırması söz konusu olduğunda kapsamlı seçenekler sunar. Hata analizi, ağ teşhisi ve yedeklilik mekanizmaları için önemli işlevleri yerine getirirler. Ethernet switchler, veri iletimini optimize eder, kurulumu kolaylaştırır ve genel maliyetleri azaltır - bunların ağ yapısı içerisinde kullanılması amaca göre optimize edilebilen seçenekler sunar.

Diğer yandan yönetilen ethernet switchler ise port ve cihaz yapılandırmasında kapsamlı olanaklar sunar ve hata analizi, ağ teşhisi ve yedeklilik mekanizmaları için önemli işlevler üstlenirler. Bu ethernet switchler, veri iletimini optimize eder ancak yapılandırma zorluğunu ve dolayısıyla genel maliyetleri artırır. Ancak, ağın içinde kullanılmaları, uzaktan erişimin gerektiği durumlar dahil olmak üzere daha fazla kontrol sağlayan avantajlar sunar.

Tüm gözler endüstriyel ağlarda!

Aşağıdaki altı senaryo, doğru anahtarlar kullanımının, bir endüstriyel ağı NASIL ve NEREDE geliştirebileceğini göstermektedir. Bu örneklerde Murrelektronik, ethernet switchle yönetilen veri trafiğinin  doğru çözümü doğru fiyata bulmak için doğru teknolojiyi kullanma fırsatları sunduğunu gösterecektir.

Murrelektroniğin kişiye özel olanaklar sunduğu merkezden uzaklaştırma ve tam sistem yaklaşımı kullanılarak şirketin makine bağlantıları üzerine olan bilgileri ağ etkinlikleri ile birlikte artar. Endüstri ağlarınızı size özel kurulum teknolojileri ile bugün optimize edin!

Vaka 1: Ağ Yapısı Kontrolü ve Optimize Edilmiş Veri Akışı

Önce

Başlangıç noktası hatlarının bazıları 50 metreye ulaşan ve sahaya uzanan hatta aynı yere bağlanan pano ethernet switchleridir. Merkezi olmayan panolarda bu durum muazzam alan sorunlarına ve karmaşık kablo çeşitlerine yol açar.

veya

Başka bir ethernet switchi, merkezi olmayan ikinci bir panoya yerleştirerek, kurulum çok daha basit ve daha şeffaf olabilir. 

Sonra

Merkezi olmayan bir ethernet switch panodan çıkan tek bir hattı takip eden yıldız ağ yapısını beraberinde getirir.

ya da

İkinci ethernet switch yerine IP67 anahtar kullanılır.

Fayda

Daha az kablo kullanırsınız ve panoyu sahaya taşıdığınız için daha düşük maliyet, daha kısa kurulum süresi, yerden tasarruf, daha kolay sorun giderme (pano ile modül arasında kablo kopması durumunda), ağırlık tasarrufu sağlarsınız.

Uygulama

Lojistik merkezleri, üretim hatları (otomotiv),  çeşitli robotik uygulamalar, presler, boya atölyeleri, vinç sistemleri, yiyecek ve içecek sistemleri, otomatik yönlendirmeli araçlar vb.

Sonuç

Daha basit kablo geçişleri ve maliyet optimizasyonu ile daha modern makine/sistem kurulumu.

Genel bakışa geri dön

Vaka 2: Profibus'u ProfiNET’e değiştirin

Önce

Klasik Profibus teknolojisinin kullanılması, Profibus'un tam olarak desteklenmeyen bir sürümünün kullanılması ve yalnızca bir hat yapısında çalışabilmesi gibi olumsuz yönler barındırr. Ayrıca, uzun fieldbus kablolarının kullanılması, haberleşme ağı içinde kapsamlı bakımlar ve tamirler gerektirebilir. Diğer dezavantajlar; gerekli sonlandırma dirençleri (sık görülen bir hata kaynağı), entegre IT hizmetlerinin eksikliği ve DIP switchler adreslemesini içerir.

Sonra

ProfiNet; yıldız, ağaç gibi farklı düzenlemeleri destekleyen açık bir yapıdadır. ProfiNet, veri iletimi için Endüstriyel Ethernet standardı kullanır ve sadece saha seviyesinin bağlantısını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda endüstriyel IT fonksiyonları ile kombinasyonu garanti eder. Sonlandırma direnci gerekmez.

Ayrıca ProfiNet, otomatik topoloji yönetimi sayesinde kurulum ve atıl kalma sürelerini kısaltır. ProfiNet cihazları “tak ve çalıştır” özelliktedir. Bu şekilde, ağ yapısı içerisine kolayca kurulabilir veya değiştirilebilir aynı zamanda denetleyici tarafından otomatik olarak konfigürasyon gerektirmeksizin programlanabilirler.

Faydalar

Son derece esnek sistem yapısı, ileriye dönük ProfiNET standardının açıklığı, yüksek veri hızı, genişletilmiş teşhis, TSN perspektifi.

Uygulamalar

Profibus kullanan herhangi bir sektör; takım değiştiricili robotlar, otomotiv transfer hatları, makine mühendisliği, takım tezgahları.

Sonuç

Akıllı ağlar, konfigürasyon, bakım ve sorun giderme için son teknoloji ProfiNet protokolünü kullanır. Daha eski ProfiBus sistemleri güncelleme dışında olduğundan artık güncellenmemekte veya desteklenmemektedir.

Genel bakışa geri dön

Vaka 3: Yönetilmeyen ethernet switchlerden yönetilen ethernet switchlere geçiş

Önce

Hızlı ve kolay bir başlangıç için yönetilmeyen ethernet switch kurulur. Bu konfigürasyon, programlama gerektirmez ancak özelleştirmeye de  izin vermez.

Sonra

Yönetilen ethernet switchlere geçiş, daha fazla işlev ve teşhis özelliğine sahip anahtar yapılandırması sunar. Yönetilen ethernet switchler, veri trafiği için iletken/kılavuz görevi görür ve TIA Portal gibi yapılandırma araçlarının kullanılmasını mümkün kılar. Yönetilen ethernet switchler, uzaktan bakım yeteneklerine sahiptir ve denetleyici tarafından ağ yapısı içerisinde otomatik olarak yapılandırılabilir.

Faydalar

Uzaktan bakım, yeni bakım potansiyellerini ortaya çıkarırken sistem bilgileri, analiz ve işlevsel genişletmeyi sağlar. Yönetilen ethernet switchler ayrıca özellikleri belirlemede yardımcı olabilir. Sistem,  fazla sayıda yönetilmeyen ethernet switchlere fazla yüklenmeyecektir. Yapılandırmalar kolayca kopyalanabilir ve diğer yönetilen ethernet switchlere uygulanabilir. ProfiNet yönetilen ethernet switchler ile adresleme ve yapılandırma, başlatma sırasında denetleyici tarafından otomatik olarak devralınır - ProfiNet ile yönetilen ethernet switchler, doğrudan/yerinde yapılandırma gerektirmez ve bu yüzden kurulum maliyetleri daha düşüktür.

Uygulamalar

Takım tezgahı yapımı, makine mühendisliği, transfer hatları, mobil makineler, robot uygulamaları, yiyecek ve içecek sistemleri vb. ayrıca makinelerin uzaktan bakımı, durum izleme, öngörücü bakım gibi özellikler uygulamalara dahildir

Sonuç

Yönetilen ethernet switchler, daha yüksek bir yatırım maliyetiyle gelirken, Endüstriyel Ethernet ağının, sorunsuz veri trafiğiyle en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Uygulama verilerinin incelenebilmesini sağlar. Planlı ağ yapısı analizi, programlı uzaktan bakım ve yerleşik sorun giderme özellikleri, özellikle planlanmayan atıl sürelerde zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

Genel bakışa geri dön

Vaka 4: İyileştirme/Genişletme

Önce

Bir makinenin modernizasyonu/yenilenmesi, ek bileşenler ve portlar gibi zorlukları beraberinde getirir.

Sonra

Uygun sistem analizi, mevcut makinelerin yeni bileşenlerle en iyi  şekilde ağa bağlanmalarını sağlar. Makine kurulumunu kolaylaştırmak için yedekli sistemler eklenerek bağlantı süreci standartlaştırılabilir.

Fayda

Veri ihtiyaçlarının, müşteri beklentileri ve bütçelerine uygun olmasını sağlamak için makineler uygun şekilde güncellenir. Bu durum kurulum teknolojisinin yanı sıra fayda-maliyet ve sistem analizlerinin (tekrar)yapılmasını içerebilir. 

Uygulama

Herhangi bir sektörde makinelerin, teknoloji yenilemesi ve/veya kullanımdan kaldırma gibi sebeplerle yenilenmeleri

Sonuç

Uygun ağ kurulumu mevcut üretim ortamındaki makineleri ve veri toplamayı modernize eder.

Genel bakışa geri dön

Vaka 5: Yeni makineler için bağlantı

Önce

Makine bağlantınızı klasik, tanıdık yöntemlerden, güncel teknolojilere ve standartlara taşımak istiyorsanız bu durumda alternatif çözümlere ve yeniliklere göz atma fırsatını kaçırmak istemezsiniz.

Sonra

Ağ danışmanlığına tam sistem yaklaşımı, veri analizi ve sorun giderme gibi işlevlerin eklenmesi farklı teknolojilerde/platformlarda bulunan seçeneklerin daha iyi değerlendirilmelerini sağlar.

Fayda

Doğru teknoloji ile makineler modüler hale gelir ve bu da kurulumlarının kolayca tekrarlanabileceği anlamına gelir ki bu da kurum içi hizmete alma sürelerini kısaltır.

Uygulama

Tüm alanlardaki yeni makinelerde kullanılabilir.

Sonuç

Maliyet azaltma, makine bağlantısında daha fazla teknik bilgi ve daha yüksek, kendi kendine çözüm verimliliği - her şey mümkündür.

Back to the Overview

Vaka 6: Merkezi ve merkezi olmayan ağ oluşturma (IP20 veya IP67)

Önce

Standart, IP20 ethernet switchleri panoya entegre etmektir. Merkezi olmayan bir versiyon gerekirse harici bir pano, bir IP20 ethernet switch ile donatılır.

Sonra

Ağ ve IO çevre birimlerini sahaya getiren süreçte uygun IP sınıfına sahip merkezi olmayan ethernet switchler kurulur. Bu da alanı, kablolama ve kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Fayda

Endüstriyel Ethernet altyapısının modernize edilmesi ve bununla bağlantılı olarak kablolama çabalarının ve maliyetin azaltılması, kurulumda genel tasarruf sağlar. Topolojiler daha basit ve daha net hale gelir ve daha hızlı devreye alma sürelerini sağlar.

Uygulama

Lojistik, üretim hatları, büyük tesisler (paketleme, boya atölyeleri, vinçler), otomatik yönlendirmeli araçlar, klasik makine mühendisliği

Sonuç

İstenilen şekilde merkezi olmayan ve maliyet açısından optimize edilmiş makine bağlantıları.

Genel bakışa geri dön

Tanıtım bilgilerini indirin

İndirme alanına erişmek için sadece formu doldurmanız yeterlidir.

Lütfen aritmetik problemin sonucunu girin.
captcha
* Zorunlu alan
Her zaman ulaşılabilir!
Sorularınız ile ilgileniyoruz...